Liceul Greco-Catolic "Inochentie Micu"

"Credinţa noastră este viaţa noastră" (Iuliu Cardinal Hossu)

Cuvânt la Binecuvântarea pietrei de temelie pentru noua clădire a liceului,
Cluj-Napoca,  22.05.2012

Iubiţi tineri,


„Străduiţi-vă să studiaţi cu seriozitate, cultivaţi talentele voastre, puneţi-le înca de acum în slujba aproapelui. Căutaţi modul de a contribui, de a face societatea mai dreaptă şi mai umană acolo unde vă aflaţi.” (Mesajul PP Benedict XVII-lea pentru Z. MT Madrid 2011).

Familia, Biserica şi şcoala sunt factorii educativi  esenţiali ai unei societăţi creştine. Dacă familia este prima Biserică şi prima şcolă, iar Biserica este familia creştinilor în care se face şcoala credinţei, atunci şcoala este familia credincioşilor care împreună învaţă să se formeze la lumina harului divin pentru a înţelege, a trăi şi a împlini planul lui Dumnezeu, valorificând talentele şi personalitatea fiecărui tânăr şcolar.

Iuliu,
din mila lui Dumnezeu şi graţia Sfântului Scaun Apostolic al Romei, Episcop român unit de Cluj-Gherla, Asistent al tronului Pontifical, Administrator Apostolic de Oradea Mare,
Veneratului Cler şi Iubitului popor credincios
Dar şi pace de la Dumnezeu Tatăl Nostru şi de la Domnul Nostru Isus Hristos
Veneraţi Fraţi şi Preaiubiţi Fii,Cu sufletul plin de aleasă mângâiere, vin a vă vesti că, cu ajutorul Preamilostivului Dumnezeu, împlinind gândul scump care ne-a stăpânit necontenit şi care a fost a obştei bisericii noastre întregi, am înfiinţat aici în Clujul eliberat, oraşul Reşedinţei noastre, Liceul Teoretic de băieţi român unit „Inochentie Micu Klein”, cu 8 clase, care prin Decizia 271.333 – 1945, a  primit aprobarea Onoratului Minister al Educaţiei Naţionale.

Misiunea şcolii

Asigurarea unei educaţii de calitate, în acord cu nevoile comunităţii şi ale tinerilor, în vederea adaptării socio-economice a adolescenţilor de azi, viitori cetăţeni activi, deplini conştienţi de propria valoare şi competitivi pe piaţa muncii, locală şi europeană.

Viziunea şcolii

Concentrarea eforturilor pentru ca elevii să dobândească o pregătire generală bună, cunoştinţe aprofundate în domeniile legate de viitoarea carieră, competenţe necesare inserţiei sociale şi deprinderi de muncă intelectuală, pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii.

Valori promovate

Discernământul
Curajul
Judecata înțeleaptă
Integritatea
Perseverența
Respectul
Autodisciplina