Liceul Greco-Catolic "Inochentie Micu"

"Credinţa noastră este viaţa noastră" (Iuliu Cardinal Hossu)

Cuvânt la Binecuvântarea pietrei de temelie pentru noua clădire a liceului,
Cluj-Napoca,  22.05.2012

Iubiţi tineri,


„Străduiţi-vă să studiaţi cu seriozitate, cultivaţi talentele voastre, puneţi-le înca de acum în slujba aproapelui. Căutaţi modul de a contribui, de a face societatea mai dreaptă şi mai umană acolo unde vă aflaţi.” (Mesajul PP Benedict XVII-lea pentru Z. MT Madrid 2011).

Familia, Biserica şi şcoala sunt factorii educativi  esenţiali ai unei societăţi creştine. Dacă familia este prima Biserică şi prima şcolă, iar Biserica este familia creştinilor în care se face şcoala credinţei, atunci şcoala este familia credincioşilor care împreună învaţă să se formeze la lumina harului divin pentru a înţelege, a trăi şi a împlini planul lui Dumnezeu, valorificând talentele şi personalitatea fiecărui tânăr şcolar.

Iuliu,
din mila lui Dumnezeu şi graţia Sfântului Scaun Apostolic al Romei, Episcop român unit de Cluj-Gherla, Asistent al tronului Pontifical, Administrator Apostolic de Oradea Mare,
Veneratului Cler şi Iubitului popor credincios
Dar şi pace de la Dumnezeu Tatăl Nostru şi de la Domnul Nostru Isus Hristos
Veneraţi Fraţi şi Preaiubiţi Fii,Cu sufletul plin de aleasă mângâiere, vin a vă vesti că, cu ajutorul Preamilostivului Dumnezeu, împlinind gândul scump care ne-a stăpânit necontenit şi care a fost a obştei bisericii noastre întregi, am înfiinţat aici în Clujul eliberat, oraşul Reşedinţei noastre, Liceul Teoretic de băieţi român unit „Inochentie Micu Klein”, cu 8 clase, care prin Decizia 271.333 – 1945, a  primit aprobarea Onoratului Minister al Educaţiei Naţionale.

InoMedia

Proiectul PROF

Omul și sacrul

Misiune

Misiunea şcolii noastre este să asigurăm o educație modernă și complexă în vederea dezvoltării personale și culturale a elevilor, modelându-le conștiința și formându-le competențele şi aptitudinile necesare secolului XXI, pentru integrarea într-o societate mereu în schimbare.

Viziune

Promovând diversitatea, într-o lume a globalizării şi a interferenţelor culturale, ne concentrăm eforturile ca elevii noștri să dobândească o educație de calitate prin formarea de competenţe-cheie, aptitudini și valori spirituale necesare inserţiei sociale și învăţării pe tot parcursul vieţii.

Valori

Discernământul
Curajul
Judecata înțeleaptă
Integritatea
Perseverența
Respectul
Autodisciplina