Liceul Greco-Catolic "Inochentie Micu"

"Credinţa noastră este viaţa noastră" (Iuliu Cardinal Hossu)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O școală pentru minte și suflet în    Clujului!

Liceul Greco-Catolic ”Inochentie Micu”
școala educației cu iubire

Alegeți o educație de calitate pentru copiii dumneavoastră și haideți să clădim împreună o relație absolut necesară creșterii sănătoase, în care suntem nu doar antrenori culturali ai copiilor, ci și parteneri de încredere și sprijin real pentru părinți!

 

Patronul nostru spiritual. Cine este episcopul Inochentie Micu

Cardinalul Hossu despre patronul liceului:
„Numele marelui episcop Inochentie Micu Klein, care împodobeşte acest liceu, ne va îndemna pe toţi să slujim cu credinţă poporul scump din care am răsărit, cum l-a slujit el, cu lupta bună şi dreaptă pe care a dus-o până la exil, în scopul de a ridica poporul iobăgit din Ardeal la o treaptă mai omenească.

Fie acest liceu, înfiinţat în slujba poporului iubit, un monument viu, înălţat marelui democrat Inochentie Micu Klein, martir al iubirii sale faţă de poporul robit, pentru a cărui ridicare spre lumină şi îndrumare spre viaţă, a trăit şi a murit.

Rostirea numelui lui, de atâtea ori, prin acest liceu, va fi o chemare stăruitoare a tuturor pe calea democraţiei genuine, a slujirii poporului pe calea iubirii jertfitoare de sine.” (Dr. Iuliu Cardinal Hossu)

InoMedia

Proiectul PROF

Omul și sacrul

Misiune

Misiunea şcolii noastre este să asigurăm o educație modernă și complexă în vederea dezvoltării personale și culturale a elevilor, modelându-le conștiința și formându-le competențele şi aptitudinile necesare secolului XXI, pentru integrarea într-o societate mereu în schimbare.

Viziune

Promovând diversitatea, într-o lume a globalizării şi a interferenţelor culturale, ne concentrăm eforturile ca elevii noștri să dobândească o educație de calitate prin formarea de competenţe-cheie, aptitudini și valori spirituale necesare inserţiei sociale și învăţării pe tot parcursul vieţii.

Valori

Discernământul
Curajul
Judecata înțeleaptă
Integritatea
Perseverența
Respectul
Autodisciplina