Liceul Greco-Catolic "Inochentie Micu"

"Credinţa noastră este viaţa noastră" (Iuliu Cardinal Hossu)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ino

O școală pentru minte și suflet în    Clujului!

Liceul Greco-Catolic ”Inochentie Micu”
școala educației cu iubire

Alegeți o educație de calitate pentru copiii dumneavoastră și haideți să clădim împreună o relație absolut necesară creșterii sănătoase, în care suntem nu doar antrenori culturali ai copiilor, ci și parteneri de încredere și sprijin real pentru părinți!

 

Patronul nostru spiritual. Cine este episcopul Inochentie Micu

Cardinalul Hossu despre patronul liceului:
„Numele marelui episcop Inochentie Micu Klein, care împodobeşte acest liceu, ne va îndemna pe toţi să slujim cu credinţă poporul scump din care am răsărit, cum l-a slujit el, cu lupta bună şi dreaptă pe care a dus-o până la exil, în scopul de a ridica poporul iobăgit din Ardeal la o treaptă mai omenească.

Fie acest liceu, înfiinţat în slujba poporului iubit, un monument viu, înălţat marelui democrat Inochentie Micu Klein, martir al iubirii sale faţă de poporul robit, pentru a cărui ridicare spre lumină şi îndrumare spre viaţă, a trăit şi a murit.

Rostirea numelui lui, de atâtea ori, prin acest liceu, va fi o chemare stăruitoare a tuturor pe calea democraţiei genuine, a slujirii poporului pe calea iubirii jertfitoare de sine.” (Dr. Iuliu Cardinal Hossu)

Misiunea şcolii

Asigurarea unei educaţii de calitate, în acord cu nevoile comunităţii şi ale tinerilor, în vederea adaptării socio-economice a adolescenţilor de azi, viitori cetăţeni activi, deplini conştienţi de propria valoare şi competitivi pe piaţa muncii, locală şi europeană.

Viziunea şcolii

Concentrarea eforturilor pentru ca elevii să dobândească o pregătire generală bună, cunoştinţe aprofundate în domeniile legate de viitoarea carieră, competenţe necesare inserţiei sociale şi deprinderi de muncă intelectuală, pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii.

Valori promovate

Discernământul
Curajul
Judecata înțeleaptă
Integritatea
Perseverența
Respectul
Autodisciplina