Liceul Greco-Catolic "Inochentie Micu"

"Credinţa noastră este viaţa noastră" (Iuliu Cardinal Hossu)

Cuvântarea PS Florentin la binecuvântarea pietrei de temelie pentru noua clădire a liceului

Cuvânt la Binecuvântarea pietrei de temelie pentru noua clădire a liceului,
Cluj-Napoca,  22.05.2012

Iubiţi tineri,


„Străduiţi-vă să studiaţi cu seriozitate, cultivaţi talentele voastre, puneţi-le înca de acum în slujba aproapelui. Căutaţi modul de a contribui, de a face societatea mai dreaptă şi mai umană acolo unde vă aflaţi.” (Mesajul PP Benedict XVII-lea pentru Z. MT Madrid 2011).

Familia, Biserica şi şcoala sunt factorii educativi  esenţiali ai unei societăţi creştine. Dacă familia este prima Biserică şi prima şcolă, iar Biserica este familia creştinilor în care se face şcoala credinţei, atunci şcoala este familia credincioşilor care împreună învaţă să se formeze la lumina harului divin pentru a înţelege, a trăi şi a împlini planul lui Dumnezeu, valorificând talentele şi personalitatea fiecărui tânăr şcolar.

Istoria ne arată importanţa pe care au avut-o şcolile pentru dezvoltarea şi afirmarea Bisericii Greco-Catolice şi a naţiunii române pe plan european. Puterni­ca tradiţie a şcolilor Blajului, concretizată prin curentul numit „Şcoala Ardeleană”, a izvorât din necesitatea vitregiei unor timpuri care au cerut decizii înţelepte ven­erabililor arhierei: Inochentie Micu Klein şi Petru Pavel Aron, care au înţeles că, atunci, la sfârşitul veacului, afirmarea naţiunii romaneşti se poate face, pe plan european, doar cu condiţia atingerii unui nivel mai înalt de educaţie spirituală şi culturală.

Martirii şi mărturisitorii sec. XX, sunt rodul acestor şcoii ce au îmbinat armonios spiritualitatea şi cultura zidind personalităţi de neclintit, care au ales să-si jertfească viaţa mai degrabă, decât să se plece unui regim ateu. Jertfa lor este sămânţa creştinilor de astăzi.

Dacă dorim o societate mai bună care să ştie aprecia adevaratele valori (binele, frumosul, adevărul, dreptatea, echitatea, moralitatea, …) atunci avem datoria să ne educăm tinerii „în spiritul unor ţeluri îndrăzneţe ce se cuvin unor fii de martiri” (Fer. loan Paul al II-lea, Bucureşti, 8 mai 1999).

Edificiul care se ridică astăzi îşi propune tocmai aceasta: să educe tânăra generaţie în spiritul mărturiei creştine ce a însufleţit Biserica Greco-Catolică de-a lungul tumultuoasei ei istorii.

PS Dr. Florentin CRIHĂLMEANU
Episcop Eparhial de Cluj-Gherla

Misiunea şcolii

Misiunea şcolii noastre este să asigurăm o educație modernă și complexă în vederea dezvoltării personale și culturale a elevilor, modelându-le conștiința și formându-le competențele şi aptitudinile necesare secolului XXI, pentru integrarea într-o societate mereu în schimbare.

Viziunea şcolii

Promovând diversitatea, într-o lume a globalizării şi a interferenţelor culturale, ne concentrăm eforturile ca elevii noștri să dobândească o educație de calitate prin formarea de competenţe-cheie, aptitudini și valori spirituale necesare inserţiei sociale și învăţării pe tot parcursul vieţii.

Valori promovate

Discernământul
Curajul
Judecata înțeleaptă
Integritatea
Perseverența
Respectul
Autodisciplina