Liceul Greco-Catolic "Inochentie Micu"

"Credinţa noastră este viaţa noastră" (Iuliu Cardinal Hossu)

BAZA MATERIALĂ

Activitatea educaţională se desfăşoară şi se va desfăşura în spaţii şcolare care respectă normele de igienă conform prevederile  Ordinului  MS Nr. 1030/2009, Ordinului MS 251/2012, HG 22/2007 şi O.M.E.C.T. 3565/2008.

Începând cu anul şcolar 2012-2013,  spaţiile şcolare se află pe strada Moţilor nr. 24 pentru învăţământul liceal şi strada Episcop Ioan Bob nr. 5, pentru învăţământul primar.

La nivelul liceului dispunem de: săli de clasă, capelă, cabinete, cantină, internat, teren sintetic pentru educaţie fizică şi sport.

Clădirile sunt racordate la reţeaua publică de apă-canal; reţeaua publică de distribuire a energiei electrice; -reţeaua publică de telecomunicaţii; internet.

Înfiinţarea învăţământului primar începând cu anul şcolar 2013-2014 în noua clădire din strada Episcop Ioan Bob nr. 5, aduce un plus la baza materială prin săli de clasă moderne, cu mobilier specific, materiale didactice audio-vizuale, material grafic, jocuri didactice, aparate, truse şi echipamente (matematică, ştiinţe ale naturii), tăbliţe magnetice, numărătoare, instrumente muzicale, softuri educaţionale, calculatoare etc; spaţiu destinat pentru cabinetul medical; spaţiu destinat cabinetului de orientare şi consiliere pentru elevi; sală profesorală; bibliotecă; sală de gimnastică; spaţiu destinat arhivării documentelor.

Toate spaţiile şcolare (inclusiv săliile de clasă) sunt dotatate cu sisteme de supraveghere video, un sistem antiefracţie şi un sistem de Control acces avizate de către Inspectoratul Judeţean de Poliţie Cluj, prin avizul nr. 781172/VL din 20.03.2013.

Aceste soluţii tehnice permit monitorizarea în timp real a evenimentelor care pot constitui o potenţială ameninţare la adresa siguranţei elevilor, a personalului şi a bazei materiale a şcolii (infracţiuni, situaţii de urgenţă), facilitând o intervenţie rapidă şi eficientă în cazul producerii acestora şi îndeplinind totodată un rol de prevenire a criminalităţii, prin componenta de detecţie şi avertizare la efracţie şi prin componenta de supraveghere video. Supravegherea video are un rol important în diminuarea absenteismului şi identificarea situaţiilor de nerespectare a regulamentului intern atât în timpul orelor cât şi în afara lor. De asemenea sistemul antiefracţie este prevăzut cu buton de panică ceea ce facilitează intervenţia agenţilor de securitate  într-un timp foarte scurt. Sistemul de control acces RESEL asigură accesul controlat în spaţiile protejate de sistem, asigurând înregistrarea datei şi a orei intrării/ieşirii în/din spaţiile protejate datorită cardurilor de proximitate personalizate.

Misiunea şcolii

Asigurarea unei educaţii de calitate, în acord cu nevoile comunităţii şi ale tinerilor, în vederea adaptării socio-economice a adolescenţilor de azi, viitori cetăţeni activi, deplini conştienţi de propria valoare şi competitivi pe piaţa muncii, locală şi europeană.

Viziunea şcolii

Concentrarea eforturilor pentru ca elevii să dobândească o pregătire generală bună, cunoştinţe aprofundate în domeniile legate de viitoarea carieră, competenţe necesare inserţiei sociale şi deprinderi de muncă intelectuală, pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii.

Valori promovate

Discernământul
Curajul
Judecata înțeleaptă
Integritatea
Perseverența
Respectul
Autodisciplina