Liceul Greco-Catolic "Inochentie Micu"

"Credinţa noastră este viaţa noastră" (Iuliu Cardinal Hossu)

Continuturi pentru examene

CONȚINUTURILE DIN PROGRAMELE ȘCOLARE PENTRU EXAMENELE DE DIFERENȚE

 

Examenele de diferență vor fi susținute la disciplinele: educație muzicală, educație artistică, educație vizuală, limba latină, catehism, studiu biblic, istoria bisericii și istoria literaturii creștine.

 

Educație muzicală – clasa a IX-a

 1. Timbrul vocal și instrumental
 • Clasificarea vocilor într-un cor mixt.
 • Clasificarea instrumentelor muzicale pe categorii:cu coarde, de suflat de percuție
 1. Melodia
 • Tempoul și nuanțele muzicale
 1. Curente muzical – artistice:
 • Barocul muzical: Johann Sebastian Bach
 • Melodia în structuri polifonice: Motet, Madrigal, Missa, Preludiul, Forma de fugă, Oratoriul, Cantata, Concerto grosso

 

Educație muzicală – clasa a X-a

 1. Termeni specifici practicii muzicale:
 • conduita interpretului și a auditorului
 1. Baletul și opera:
 • creații sincretice:muzică, libret, scenografie – costume, coregrafie
 1. Creații specifice impresionismului:
 • Creații reprezentative pentru curentele sec. XX
 • Mari compozitori în muzica romantică de la sfârșitul sec. XIX și sec. XX

 

Educație vizuală – clasa a IX-a

 1. Culoarea
 • Clasificarea culorilor
 • Contrastele
 • Acorduri cromatice
 1. Compoziția
 • Compoziția închisă
 • Compoziția deschisă
 1. Imaginea tridimensională
 • Arhitectura – spațiul și mediul arhitectural

 

Educație vizuală – clasa a X-a

 1. Decorul și costumul
 • Costumul în viața cotidiană
 1. Ambientul artistic
 • Funcțiile artelor decorative și cinetice
 1. Artele textile
 • Tapiserie, broderie imprimeu

 

Educație artistică – clasa a XI-a

 1. Patrimoniul imobil
 • Monumentul arhitectural

- arhitectura

- artele monumentale

- pictura murală, mozaicul, vitraliile

 • Monumentul structural
 1. Patrimoniul mobil
 • Muzee și colecții
 • Imaginea umană – o artă decorativă

 

Limba latină – clasa a IX-a

 1. Substantivul – declinările I – V
 2. Adjectivul – cu 3 terminații, cu 2 terminații, cu 1 terminație
 3. Pronumele – personal, posesiv, reflexiv și demonstrativ
 4. Verbul – modurile și timpurile formate pe tema prezentului și pe tema perfectului (diateza activă)
 5. Noțiuni de civilizație și mitologie romană (Legenda întemeierii Romei, Zei romani, Regii legendari ai Romei)
 6. Maxime latine cu integrarea lor în enunțuri în limba română

 

Limba latină – clasa a X-a

 1. Sintaxa cazurilor
 2. Verbul – diateza pasivă (indicativ prezent si imperfect)
 3. Propozițiile subordonate
 • Completive infinitivale
 • Participiale absolute (Ablativul absolut)
 • Relative
 1. Caius Iulius Cezar  (om politic, general, scriitor)
 2. Dicta Clara Caesaris (traducere, semnificație, prezentarea contextului istoric legat de următoarele maxime)
 • Alea iacta est
 • Veni, vidi, vici

 

Limba latină – clasa a XI-a

 1. Cicero  om politic, filosof, orator
 2. Curentele filosofice: Stoicismul, Epicureismul, Noua academie
 3. Istoriografia: Sallustius (viata si opera)
 4. Romanul: Titus Petronius Niger (Satyriconul)

 

Catehism – clasa a IX-a

 1. Crezul (Simbolul credinței)
 2. Evenimentele Nașterii Domnului, Botezului și Învierii Domnului

 

Catehism – clasa a X-a

 1. Crezul (simbolul credinței)
 2. Cele șapte Sacramente (Sfinte Taine) ale Bisericii

 

Catehism – clasa a XI-a

 1. Cele 10 porunci
 2. Legea morală (virtuți, păcate)

 

Studiu biblic – clasa a IX-a

 1. Revelația divină
 2. Păcatul strămoșesc
 3. Periada patriarhilor (Avraam, Isac și Iacob)

 

Studiu biblic – clasa a X-a

 1. Monarhia (regele Saul, David și Solomon)
 2. Exilul babilonian și întoarcerea din exil

 

Studiu Biblic – clasa a XI-a

 1. Cele 4 Evanghelii – noțiuni introductive (autor, dată, destinatari, structură)
 2. Nașterea și copilăria lui Isus

 

Istoria bisericii – clasa a IX-a

 1. Începutul bisericii creștine
 2. Marea schismă din 1054

 

Istoria bisericii – clasa a X-a

 1. Reforma lui Martin Luther
 2. Unirea românilor din Transilvania cu Biserica Romei

 

Istoria literaturii creștine – clasa a XI-a

 1. Periada părinților apostolici (Ignațiu din Antiohia, Clement Romanul)
 2. Sfinții părinți din sec. IV: Vasile cel Mare, Grigore de Nazianz, Ioan Gură de Aur

InoMedia

Proiectul PROF

Omul și sacrul

Misiune

Misiunea şcolii noastre este să asigurăm o educație modernă și complexă în vederea dezvoltării personale și culturale a elevilor, modelându-le conștiința și formându-le competențele şi aptitudinile necesare secolului XXI, pentru integrarea într-o societate mereu în schimbare.

Viziune

Promovând diversitatea, într-o lume a globalizării şi a interferenţelor culturale, ne concentrăm eforturile ca elevii noștri să dobândească o educație de calitate prin formarea de competenţe-cheie, aptitudini și valori spirituale necesare inserţiei sociale și învăţării pe tot parcursul vieţii.

Valori

Discernământul
Curajul
Judecata înțeleaptă
Integritatea
Perseverența
Respectul
Autodisciplina