Liceul Greco-Catolic "Inochentie Micu"

"Credinţa noastră este viaţa noastră" (Iuliu Cardinal Hossu)

Personal didactic auxiliar

NR.
CRT.

NUMELE ŞI PRENUMELE

FUNCŢIA

1.

Ec. CÎMPAN STELA

ADMINISTRATOR FINANCIAR

2.

CÎMPEAN TRAIAN

SECRETAR – ADMINISTRATOR

3.

PR. POP FLORIN

PEDAGOG

4.

IPOD. PRĂDAN LEON

SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE

5.

Ing. Cristea Vasile Dorel

Administrator patrimoniu

6. Tintelecan Ramona Patricia Bibliotecar

 

Misiunea şcolii

Asigurarea unei educaţii de calitate, în acord cu nevoile comunităţii şi ale tinerilor, în vederea adaptării socio-economice a adolescenţilor de azi, viitori cetăţeni activi, deplini conştienţi de propria valoare şi competitivi pe piaţa muncii, locală şi europeană.

Viziunea şcolii

Concentrarea eforturilor pentru ca elevii să dobândească o pregătire generală bună, cunoştinţe aprofundate în domeniile legate de viitoarea carieră, competenţe necesare inserţiei sociale şi deprinderi de muncă intelectuală, pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii.

Valori promovate

Discernământul
Curajul
Judecata înțeleaptă
Integritatea
Perseverența
Respectul
Autodisciplina