Liceul Greco-Catolic "Inochentie Micu"

"Credinţa noastră este viaţa noastră" (Iuliu Cardinal Hossu)

Echipa managerială

Consiliul de Administrație al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”

1. Prof. Dr. Simona-Georgiana Gruian (director, președinte)
2. Prof. Sanda Petrișor (membru)
3. Prof. Laura Ciurbe (membru)
4. Prof. Cătălin Rusu (membru)
5. Pr. Claudiu Tuțu (Reprez. Episcopiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla)
6. Pr.Florin Pop (Reprez.părinților pe școală)
7. Gabriela Moldovan (Reprez. Primăriei)
8. Radu Constantea (Reprez.Consiliului Local)
9. Bianca Bordaș (Reprez. elevi, clasa a XI-a A)

Director: Prof. Dr. Simona-Georgiana Gruian
Consilier educativ: Prof. Laura Ciurbe

Personal didactic auxiliar
1. EC. CÎMPAN STELA - ADMINISTRATOR FINANCIAR
2. CÎMPEAN TRAIAN - SECRETAR ȘEF
3. SENTEȘ CRISTINA- SECRETAR
4. PAVEL DANIEL - PEDAGOG
5. IPOD. PRĂDAN LEON - SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE
6. Ing. Cristea Vasile Dorel - Administrator patrimoniu
7. Daniel Barna - Bibliotecar

InoMedia

Proiectul PROF

Omul și sacrul

Misiune

Misiunea şcolii noastre este să asigurăm o educație modernă și complexă în vederea dezvoltării personale și culturale a elevilor, modelându-le conștiința și formându-le competențele şi aptitudinile necesare secolului XXI, pentru integrarea într-o societate mereu în schimbare.

Viziune

Promovând diversitatea, într-o lume a globalizării şi a interferenţelor culturale, ne concentrăm eforturile ca elevii noștri să dobândească o educație de calitate prin formarea de competenţe-cheie, aptitudini și valori spirituale necesare inserţiei sociale și învăţării pe tot parcursul vieţii.

Valori

Discernământul
Curajul
Judecata înțeleaptă
Integritatea
Perseverența
Respectul
Autodisciplina