Liceul Greco-Catolic "Inochentie Micu"

"Credinţa noastră este viaţa noastră" (Iuliu Cardinal Hossu)

Înscrieri la Clasa Pregătitoare 2023 - 2024

I. Informații Înscriere Clasa Pregătitoare / Criterii Specifice

 

 

Telverde clasa pregatitoare – 0800 816 264
– funcțional până la finalul ultimei etape de înscriere, după urmatorul program:
Luni – Joi: 09:00 – 16:00
Vineri: 09:00 – 14:00

Orar unitati inscriere clasa pregătitoare:
Luni – Joi: 08:00 – 18:00
Vineri: 08:00 – 17:00

edu.ro - inscriere invatamant primar

INFORMAȚII  REFERITOARE LA ÎNSCRIERILE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023-2024

Precizari Înscriere clasa pregătitoare 2023-2024:

Înscrierea în învățământul primar se face în baza metodologiei specifice, aprobată de Ministerul Educației.
Astfel copiii, care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2023, inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.
Toate unitățile de învățământ au obligația de a oferi informații referitoare la procedura de înscriere a copiilor în învățământul primar, indiferent dacă părinții fac parte sau nu din circumscripția respectivă.

Liceul Greco-Catolic ”Inochentie Micu” este o școală acreditată de stat, FĂRĂ CIRCUMSCRIPȚIE, părinții putând opta pentru înscrierea copilului în Clasa pregătitoare FĂRĂ A FI CONDIȚIONAȚI DE ADRESA DE DOMICILIU, sau orientarea religioasă!

Documente necesare la înscriere:
• Cartea de indentitate a parintelui / tutorelui legal care se prezinta la inscriere, in original si copie (nu se solicita cartile de identitate de la ambii parintii; sunt suficiente actele unui singur parinte)
• Certificatul de nastere a copilului in original si copie
• Rezultatul evaluării psiho-somatice (daca e cazul)
• Cererea tip care se completeaza pe loc in unitatea de invatamant sau online, dupa care trebuie importata si validata la unitatea respective

Alte documente opționale pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor generale din metodologie,  respectiv a criteriilor specifice alese de unitate:
• Certificat medical de încadrare a copilului în grad de handicap
• Document care atesta faptul ca respectivul copil este orfan de ambii părinți sau provine de la o casă de copii/centru de plasament/plasament familial
• Document care atesta faptul ca respectivul copil este orfan de un părinte
• Document care atesta faptul ca are frati / surori in unitate
• Orice alt document care dovedeste indeplinirea criteriilor specifice alese de unitate
Unitatea nu poate solicita alte documente in afara celor mentionate in metodologie pentru îndeplinirea criteriilor generale de departajare si a celor prevăzute în documentul eliberat de unitate pentru îndeplinirea criteriilor specifice de departajare de la nivelul unităţii de învăţământ. De asemenea, unitatea are obligația de a înregistra în sistemul informatic toate cererile primite, indiferent daca sunt din circumscriptie sau nu.

Etapa 1 – 3 Mai — 18 Mai 2023:
- părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali vor completa/depune/transmite cererile-tip de înscriere.
Toate cererile se depun în prima etapă, chiar dacă nu sunt pentru circumscripție ! In a doua etapa se vor putea depune cereri doar pe locurile ramase libere după prima etapa.

Etapa 2- 6 Iunie — 12 iunie 2023:
-  depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;
• Cerere-tip de înscriere în clasa pregătitoare – 2023-2024 – etapa I (disponibila din 3 Mai 2023)
• Completare cerere online de înscriere în clasa pregătitoare 2023 – Etapa I (formularul de înscriere este disponibil doar în perioadele de inscriere)

Atenție! Completarea acestei cereri de înscriere nu garantează înscrierea copilului Dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării prezentei cereri.
Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului pre-completate, scurtând timpul de așteptare al dvs și al celorlalți părinți.

II. LEGISLAȚIE:

Proiectul PROF

Misiune

Misiunea şcolii noastre este să asigurăm o educație modernă și complexă în vederea dezvoltării personale și culturale a elevilor, modelându-le conștiința și formându-le competențele şi aptitudinile necesare secolului XXI, pentru integrarea într-o societate mereu în schimbare.

Viziune

Promovând diversitatea, într-o lume a globalizării şi a interferenţelor culturale, ne concentrăm eforturile ca elevii noștri să dobândească o educație de calitate prin formarea de competenţe-cheie, aptitudini și valori spirituale necesare inserţiei sociale și învăţării pe tot parcursul vieţii.

Valori

Discernământul
Curajul
Judecata înțeleaptă
Integritatea
Perseverența
Respectul
Autodisciplina