Liceul Greco-Catolic "Inochentie Micu"

"Credinţa noastră este viaţa noastră" (Iuliu Cardinal Hossu)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMAREA  EXAMENELOR DE DIFERENȚE
PENTRU  ELEVII  TRANSFERAȚI  ÎN  ANUL  ȘCOLAR  2022-2023

CLASA

DISCIPLINA

ZIUA/ORA

X A, XI A, XII A

Catehism

Miercuri, ora 9.00

X A, XI A, XII A

Studiu biblic

Miercuri, ora 10.00

X A, XI A, XII A

Istoria bisericii

Miercuri, ora 11.00

XII A

Istoria literaturii creștine

Miercuri, ora 12.00

X A, X B, XI A, XI B, XII A

Latina

Vineri , ora 9.00

X A, XI A, XII A, XII B

Muzică/Educație artistică

Vineri, ora 11.00

X A, XI A, XII A, XII B

Desen

Vineri, ora 12.00

Comisia de susținere a examenelor de diferențe,
Coordonator Bumb MirelaCONȚINUTURI pentru examenele de diferențe

Catehism
IX    
• Crezul (simbolul credinței)
• Evenimentele Nașterii Domnului, Botezului și Învierii Domnului.

X
• Crezul (simbolul credinței)
• Sacramentele

XI
• Crezul (simbolul credinței)
• Sacramenetele Bisericii
• Cele zece porunci

Studiu biblic
IX
• Personaje din Vechiul Testament
• Revelația divină
• Păcatul strămoșesc

X
• Personaje din Noul Testament
• Cele zece porunci
• Regele David

XI
• Profetul Daniel
• Canonul Noului Testament
• Patima. Moarte și Învierea lui Isus

Istoria Bisericii
IX
• Începutul Bisericii Creștine
• Marea schismă din 1054

X
• Reforma lui Martin Luther
• Unirea românilor din Transilvania cu Biserica Romei

InoMedia

Proiectul PROF

Omul și sacrul

Misiune

Misiunea şcolii noastre este să asigurăm o educație modernă și complexă în vederea dezvoltării personale și culturale a elevilor, modelându-le conștiința și formându-le competențele şi aptitudinile necesare secolului XXI, pentru integrarea într-o societate mereu în schimbare.

Viziune

Promovând diversitatea, într-o lume a globalizării şi a interferenţelor culturale, ne concentrăm eforturile ca elevii noștri să dobândească o educație de calitate prin formarea de competenţe-cheie, aptitudini și valori spirituale necesare inserţiei sociale și învăţării pe tot parcursul vieţii.

Valori

Discernământul
Curajul
Judecata înțeleaptă
Integritatea
Perseverența
Respectul
Autodisciplina