Liceul Greco-Catolic "Inochentie Micu"

"Credinţa noastră este viaţa noastră" (Iuliu Cardinal Hossu)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Înscrierea la clasa a V-a Engleză intensiv se realizează în conformitate cu legislația în vigoare.
TESTUL DE LIMBĂ ENGLEZĂ VA AVEA LOC ÎN UNITATEA NOASTRĂ ȘCOLARĂ - pe data de 14.06.2023 - NUMAI DACĂ numărul candidaților va fi mai mare decât numărul locurilor disponibile (26 de locuri)!

ÎNSCRIEREA SE REALIZAZĂ PRIN DEPUNEREA ANEXEI 2 LA SECRETARIATUL ȘCOLII Moților NR.24 în intervalul 8-16.

Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limba engleză nivel A1 sau nivel superior  cu testul de competenţe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne:

Recunoașterea și echivalarea se face numai dacă numărul total al elevilor care optează pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulaţie internaţională este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobat pentru acest tip de clase.

În cazul în care numărul total al elevilor care optează pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulaţie internaţională este mai mare decât numărul de locuri aprobat pentru acest tip de clase, TOȚI elevii susţin testul de competenţe lingvistice pentru limba modernă respectivă.

SUSȚINEREA TESTULUI DE COMPETENȚE LINGVISTICE (LIMBA ENGLEZĂ - testul scris) va avea loc pe data de 14 iunie 2023, ora 13.00 la sediul de pe strada Episcop Ioan Bob nr. 5 (sediul Ciclului primar al școlii noastre)

*Testul se susține în aceeași zi și la aceeași oră, cu subiecte unice, în toate unitățile de învățământ gimnazial de stat și particular din județul Cluj care au prevăzute clase a V-a cu program intensiv de predare a limbii engleze în planul de școlarizare pentru anul școlar 2023-2024.

13-15 iunie 2023
Susținerea testului de competenţe lingvistice - PROBA ORALĂ-  pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii engleze va avea loc tot în unitatea  noastră de învățământ, conform unui grafic afișat în prealabil.

 

ANEXA-2 - Cerere inscriere

 

InoMedia

Proiectul PROF

Omul și sacrul

Misiune

Misiunea şcolii noastre este să asigurăm o educație modernă și complexă în vederea dezvoltării personale și culturale a elevilor, modelându-le conștiința și formându-le competențele şi aptitudinile necesare secolului XXI, pentru integrarea într-o societate mereu în schimbare.

Viziune

Promovând diversitatea, într-o lume a globalizării şi a interferenţelor culturale, ne concentrăm eforturile ca elevii noștri să dobândească o educație de calitate prin formarea de competenţe-cheie, aptitudini și valori spirituale necesare inserţiei sociale și învăţării pe tot parcursul vieţii.

Valori

Discernământul
Curajul
Judecata înțeleaptă
Integritatea
Perseverența
Respectul
Autodisciplina