Liceul Greco-Catolic "Inochentie Micu"

"Credinţa noastră este viaţa noastră" (Iuliu Cardinal Hossu)

Scurt istoric

La 29 octombrie 1945 a fost zi de sărbătoare pentru Biserica Greco-Catolică, pentru românii din Cluj-Napoca și din împrejurimi, deoarece se deschidea o nouă școală: Liceul Teoretic de Băieți, Român-Unit, „Ioan Inochentie Micu-Klein”. Eminenţa Sa, Episcop Dr. Iuliu Cardinal HOSSU, pe atunci Episcop al Eparhiei Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, de Cluj-Gherla, a fost cel ce a trudit din greu perntru deschiderea ei și el a fost și cel ce a inaugurat deschiderea acestei școli.

După cum se știe, anul 1945 a fost unul de grele încercări istorice pentru țara noastră, pentru Transilvania în special, dar mai ales pentru urbea clujeană de atunci, datorită ocupației maghiare. Or, tocmai în acel context istoric, când nu mulți îndrăzneau să-și afișeze românitatea, Episcopul Greco-Catolic dă dovadă de mare curaj și dragoste față de țara noastră și față de orașul Cluj, deschizând Liceul Teoretic de Băieți căruia, din cauza persecutării românilor, îi va adăuga denumirea de Român-Unit. Episcopul Dr. Iuliu HOSSU, punea această școală „în slujba poporului (român) iubit (…) și robit” din acele vremuri, după cum spunea în Scrisoarea Pastorală de la deschidere Liceului. Vitregiile vremii au întrerupt cursurile acestei școli în anul 1948, o dată cu arestarea episcopului fondator, și căderea țării în dictatura comunistă.

Redeschis în anul 1992, după apusul regimului comunist, astăzi Liceul Greco-Catolic „Inochentie-Micu”, Cluj-Napoca, are 230 de elevi, numărul fiind în continuă creștere, grupaţi pe două filiere: vocaţională – teologie şi teoretică – ştiinţe sociale. De asemenea, şcoala are şi 18 cadre didactice calificate precum şi 4 persoane încadrate ca personal administrativ. Liceul funcţionează pe principiul dublei colaborări Biserică–Stat, ceea ce presupune că absolvenţilor liceului nostru li se oferă şansa ca la absolvirea Bacalaureatului să poată urma cursurile oricărei instituţii de învăţământ superior din ţară sau străinătate.

Scopul întemeierii acestui liceu este acela de a pregăti tinerii, indiferent de confesiunea lor religioasă, în spiritul învăţăturii creştine, în vederea formării de cetăţeni cu conştiinţă civică, responsabili din punct de vedere moral şi social. Avem elevi de diferite confesiuni: greco-catolică, ortodoxă, neo-protestantă și chiar de alte religii sau etnii, chiar și maghiară, ceea ce arată că școala noastră a depășit vicisitudinile vremurilor apuse și nu s-a lăsat marcată negativ de rănile trecutului. Elevii liceului nostru participă cu regularitate la olimpiadele şi diferitele concursuri şcolare, obţinând rezultate deosebite, demonstrând gradul înalt de pregătire care a avut ca efect, la finalul studiilor, o promovabilitate procentuală de 100 %, din prima sesiune, la examenul de Bacalaureat, mai mulți ani la rând. Drept efect al formării uman – spirituale primite în liceu, un număr important de elevi aleg să-şi continue studiile în Facultatea de Teologie Greco-Catolică, prelungindu-şi astfel formarea creştină începută, păstrând legătura cu liceul şi Biserica noastră, chiar şi după terminarea pregătirii, unii ajungând profesori şi formatori în cadrul acestui liceul, sau, şi mai mult, profesori la Facultatea de Teologie Greco-Catolică.

Grija noastră permanentă este, aşadar, ca elevii să primească în acest liceu o educaţie integrală, umană, spirituală şi intelectuală, întemeiată pe iubire fată de Dumnezeu şi semenii noştri. Constatăm însă cu regret că în cadrul şcolii noastre ajung elevi din alte şcoli cu carenţe din ce în ce mai mari din punctul de vedere al formării intelectuale, dar mai ales, al vieţii spirituale, morale şi umane. Din această cauză, una din preocupările noastre mai vechi constă în deschiderea ciclurilor şcolare, anterioare celui liceal: primar şi gimnazial. La ora actuală, liceul nostru este singurul liceu greco-catolic de pe teritoriul Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla şi de pe raza Inspectoratului Școlar Judeţean Cluj.

DIRECTOR,
Pr. prof. Petrică-Daniel TINTELECAN

Misiunea şcolii

Asigurarea unei educaţii de calitate, în acord cu nevoile comunităţii şi ale tinerilor, în vederea adaptării socio-economice a adolescenţilor de azi, viitori cetăţeni activi, deplini conştienţi de propria valoare şi competitivi pe piaţa muncii, locală şi europeană.

Viziunea şcolii

Concentrarea eforturilor pentru ca elevii să dobândească o pregătire generală bună, cunoştinţe aprofundate în domeniile legate de viitoarea carieră, competenţe necesare inserţiei sociale şi deprinderi de muncă intelectuală, pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii.

Valori promovate

Discernământul
Curajul
Judecata înțeleaptă
Integritatea
Perseverența
Respectul
Autodisciplina