Liceul Greco-Catolic "Inochentie Micu"

"Credinţa noastră este viaţa noastră" (Iuliu Cardinal Hossu)

Componența CEAC

COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

D-l Radu Moisin - reprezentantul Consiliului Local
Pr. Călin Sechelea - Consilier eparhial
Prof. Simona Georgiana Gruian - coordonator
Prof. Ecaterina Rocxanda Petrişor - membru
Prof.Dr. Ciprian Rad - membru
D-na Cristina Milchiș - reprezentantul părinților
D-l George Protopopescu - reprezentatul elevilor

Acum online

Avem 56 vizitatori și nici un membru

Misiunea şcolii

Asigurarea unei educaţii de calitate, în acord cu nevoile comunităţii şi ale tinerilor, în vederea adaptării socio-economice a adolescenţilor de azi, viitori cetăţeni activi, deplini conştienţi de propria valoare şi competitivi pe piaţa muncii, locală şi europeană.

Viziunea şcolii

Concentrarea eforturilor pentru ca elevii să dobândească o pregătire generală bună, cunoştinţe aprofundate în domeniile legate de viitoarea carieră, competenţe necesare inserţiei sociale şi deprinderi de muncă intelectuală, pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii.

Valori promovate

Discernământul
Curajul
Judecata înțeleaptă
Integritatea
Perseverența
Respectul
Autodisciplina