Liceul Greco-Catolic "Inochentie Micu"

"Credinţa noastră este viaţa noastră" (Iuliu Cardinal Hossu)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

D-l Radu Moisin - reprezentantul Consiliului Local
Pr. Călin Sechelea - Consilier eparhial
Prof. Simona Georgiana Gruian - coordonator
Prof. Ecaterina Rocxanda Petrişor - membru
Prof.Dr. Ciprian Rad - membru
D-na Cristina Milchiș - reprezentantul părinților
D-l George Protopopescu - reprezentatul elevilor

InoMedia

Proiectul PROF

Omul și sacrul

Misiune

Misiunea şcolii noastre este să asigurăm o educație modernă și complexă în vederea dezvoltării personale și culturale a elevilor, modelându-le conștiința și formându-le competențele şi aptitudinile necesare secolului XXI, pentru integrarea într-o societate mereu în schimbare.

Viziune

Promovând diversitatea, într-o lume a globalizării şi a interferenţelor culturale, ne concentrăm eforturile ca elevii noștri să dobândească o educație de calitate prin formarea de competenţe-cheie, aptitudini și valori spirituale necesare inserţiei sociale și învăţării pe tot parcursul vieţii.

Valori

Discernământul
Curajul
Judecata înțeleaptă
Integritatea
Perseverența
Respectul
Autodisciplina