Liceul Greco-Catolic "Inochentie Micu"

"Credinţa noastră este viaţa noastră" (Iuliu Cardinal Hossu)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


1. Acte normative

Acte ale organelor de specialitate ale administratiei publice centrale

Calendarul admiterii

Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv sau bilingv în unităţile de învăţământ preuniversitar

 

2.  Clasa de Teologie Greco-Catolică - ENGLEZĂ INTENSIV - informații admitere

Admiterea în clasa a IX-a, 2023-2024 PROFIL VOCAȚIONAL
SPECIALIZAREA TEOLOGIE GRECO-CATOLICĂ – INTENSIV ENGLEZĂ

ADMITEREA LA ACEST PROFIL SE FACE ÎN ORDINEA MEDIILOR DE LA EVALUAREA NAȚIONALĂ 2023 ȘI ESTE CONDIȚIONATĂ DE SUSȚINEREA PROBEI DE APTITUDINI CARE VA  AVEA LOC ÎN DATA DE 19.05.2023!
Admiterea la Clasa a IX-a vocational ENGLEZĂ INTENSIV pentru anul școlar 2023-2024 se face în conformitate cu documentele legislative în vigoare, pe care le puteți consulta în secțiunea Admitere - Acte normative.

PROBA DE APTITUDINI PRESUPUNE:
1. Un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ Admis/Respins;
2. Media aritmetică a mediilor anuale la disciplina Religie din clasele V – VIII – pentru admiterea la profilul Vocațional, specializarea Teologie greco-catolică;

PROBA APTITUDINI / Colocviul va avea loc Vineri, 19.05.2023, începând cu ora 9:00, la sediul liceului nostru - Calea Moților nr. 24. Înscrierea pentru Proba de aptitudini va avea loc în intervalul 15-16 Mai 2023, la aceeași adresă, în intervalul 8:00-16:00.

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE:
Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a la Liceul Greco-Catolic ”Inochentie Micu”, la profilul VOCAȚIONAL, specializarea TEOLOGIE GRECO-CATOLICĂ absolvenţi de gimnaziu având minimum media 9 la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial.

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII:
Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:
• Anexa la fișa de înscriere;
• Adeverință cu media la disciplinele RELIGIE și PURTARE din clasele V-VIII
• Certificat de naştere – copie;
• Adeverință medicală;
• Declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte;

Interviul/colocviul/proba orală din data de 19.05. 2023 constă în:
a) verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;
b) motivarea alegerii unității noastre de învățământ vocational, specializarea Teologie Greco-
Catolică
c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea
candidatului.

N.B. Media minimă la disciplina Religie pentru cei 4 ani de gimnaziu  trebuie să fie minimum 7 (șapte)
 
Vă așteptăm cu mult drag!
Director,
Prof. Dr. Simona - Georgiana Gruian

 

3. Clasa de ȘTIINȚE SOCIALE

 

Misiune

Misiunea şcolii noastre este să asigurăm o educație modernă și complexă în vederea dezvoltării personale și culturale a elevilor, modelându-le conștiința și formându-le competențele şi aptitudinile necesare secolului XXI, pentru integrarea într-o societate mereu în schimbare.

Viziune

Promovând diversitatea, într-o lume a globalizării şi a interferenţelor culturale, ne concentrăm eforturile ca elevii noștri să dobândească o educație de calitate prin formarea de competenţe-cheie, aptitudini și valori spirituale necesare inserţiei sociale și învăţării pe tot parcursul vieţii.

Valori

Discernământul
Curajul
Judecata înțeleaptă
Integritatea
Perseverența
Respectul
Autodisciplina