Liceul Greco-Catolic "Inochentie Micu"

"Credinţa noastră este viaţa noastră" (Iuliu Cardinal Hossu)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMAREA  EXAMENELOR DE DIFERENȚE
PENTRU  ELEVII  TRANSFERAȚI  ÎN  ANUL  ȘCOLAR  2022-2023

CLASA

DISCIPLINA

ZIUA/ORA

X A, XI A, XII A

Catehism

Miercuri, ora 9.00

X A, XI A, XII A

Studiu biblic

Miercuri, ora 10.00

X A, XI A, XII A

Istoria bisericii

Miercuri, ora 11.00

XII A

Istoria literaturii creștine

Miercuri, ora 12.00

X A, X B, XI A, XI B, XII A

Latina

Vineri , ora 9.00

X A, XI A, XII A, XII B

Muzică/Educație artistică

Vineri, ora 11.00

X A, XI A, XII A, XII B

Desen

Vineri, ora 12.00

Comisia de susținere a examenelor de diferențe,
Coordonator Bumb MirelaCONȚINUTURI pentru examenele de diferențe

Catehism
IX    
• Crezul (simbolul credinței)
• Evenimentele Nașterii Domnului, Botezului și Învierii Domnului.

X
• Crezul (simbolul credinței)
• Sacramentele

XI
• Crezul (simbolul credinței)
• Sacramenetele Bisericii
• Cele zece porunci

Studiu biblic
IX
• Personaje din Vechiul Testament
• Revelația divină
• Păcatul strămoșesc

X
• Personaje din Noul Testament
• Cele zece porunci
• Regele David

XI
• Profetul Daniel
• Canonul Noului Testament
• Patima. Moarte și Învierea lui Isus

Istoria Bisericii
IX
• Începutul Bisericii Creștine
• Marea schismă din 1054

X
• Reforma lui Martin Luther
• Unirea românilor din Transilvania cu Biserica Romei

Misiunea şcolii

Asigurarea unei educaţii de calitate, în acord cu nevoile comunităţii şi ale tinerilor, în vederea adaptării socio-economice a adolescenţilor de azi, viitori cetăţeni activi, deplini conştienţi de propria valoare şi competitivi pe piaţa muncii, locală şi europeană.

Viziunea şcolii

Concentrarea eforturilor pentru ca elevii să dobândească o pregătire generală bună, cunoştinţe aprofundate în domeniile legate de viitoarea carieră, competenţe necesare inserţiei sociale şi deprinderi de muncă intelectuală, pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii.

Valori promovate

Discernământul
Curajul
Judecata înțeleaptă
Integritatea
Perseverența
Respectul
Autodisciplina